שולה הדגים 2

שלו את כל הדגים הכי שווים ממצולות הים