שולה הזהב וגאס

בעיר המדברית המציאות שוות הרבה יותר