מריו השולה

גם סופר מריו משתתף בחגיגה של שליית הזהבים