שמחו את הקוף 2

מצאו את הפתרון לשמח את הקוף בכל מסך