איקס מיקס דריקס - Tic Tac Toe

כמו בימים שהיה רק עפרון ונייר: פשוט אך ממכר