שש בש

הטילו קוביות בדרך לעוד ניצחון או אולי מארס טורקי?