פקאמן שדים - Scamper Ghost

אספו מטבעות זהב והימלטו מציפורני השדים