פצצתה קוף על

פוצצו את בלוני הפצצתה עם קוף העל המרחף