פצצתה 9.0

טוב זה כבר ממש טירוף מוחלט של פיצוצי פצצתה