אולימפיאדת החורף

השיגו את הניקוד הגבוה ביותר בשלושת המקצועות