אלוף הקשתים - BC Bow Contest

שחקו נגד יריב נועז בקליעה למטרה