שוטרים וגנבים - Plod!

שוטרים טובים תופסים את הפושעים וזורקים אותם לכלא