פצצות פיצוץ 2

פוצצו כמה שיותר מכשולים ואספו ניקוד